Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pulmonológiai Gondozó

A Tüdőgondozó

TÜDŐSZŰRÉS KORLÁTOZÁS!

A koronavírus járvány miatt 2020. március 16.-tól a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban visszavonásig SZÜNETEL A TÜDŐSZŰRÉS. Kizárólag olyan munkavállalók szűrését végezzük el, akiknek foglalkozás-egészségügyi szakorvosa beutalón igazolja, hogy a vizsgálat munkába álláshoz szükséges. Éves foglalkozás – egészségügyi vizsgálathoz jelenleg nem tudunk tüdőszűrést biztosítani.

A Szűrés ideje minden munkanapon 08:00-14:00 között van.


BETEGRENDELÉS

Tájékoztatjuk, hogy a Korona vírus járvány miatt a Tüdőgondozó betegrendelése átmenetileg a Szent Imre Úti rendelőben üzemel.

Főigazgatói utasítás szerint kizárólag a háziorvosok által beküldött sürgős eseteket tudjuk ellátni.

Receptírásra, kontroll vizsgálatra nincs lehetőség.

A rendelésre jelentkezni a Rendelőintézet 3. emeletén (lift van!) a lifttől jobbra a 312. szobában kell.

Rendelési idő minden orvosnak egységesen 08:00-14:00 között van.

Vizsgálatra jelentkezni 13:30-ig lehet

Aki csak receptet szeretne irtani, kérhet e-receptet telefonon, nem szükséges bejönnie személyesen. A receptet- amint tudjuk, feltesszük a rendszerbe. A folyamatos rendelés miatt lehet hogy nem azonnal, de néhány órán belül mindenképpen felkerül az EESZT-be ! Emiatt türelmet kérünk.

EMMI által 2020. március 13-án életbe léptetésre kerülő, eRecept kiváltásra vonatkozó rendeletről szóló tájékoztatás: „Péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.”

Főigazgatói közlemény 2020. március 12.


M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 42. szám

3. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet a következő 23/C. §-sal egészül ki:

„23/C. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.

(2) Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel – az (1) bekezdés szerinti időtartamig – ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.

(3) A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.”


FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS ELEKTÍV ELLÁTÁS HALASZTÁRÓL

SÜRGŐS, AZONNAL VÉGREHAJTANDÓ!

2020. március 16-tól elrendelem, hogy intézményünkben az elektív ellátásokat (fekvő, egynapos, ambuláns) a járványügyi vészhelyzetre tekintett halasztani kell, újabb rendelkezésemig.

Ellátható az egyértelmű sürgős eset, a súlyos egészségkárosodás veszélye miatt, legalább 2 hónapig nem halasztható betegségek.

Szüneteltetni kell a szűréseket, kontroll vizsgálatokat, fogorvosi ellátást, elektív kivizsgálást, gondozást. Kivételt az állapotromlás és az orvosi beavatkozás szüksége (pl. varratszedés, nem halasztható kötés, gipszeltávolítás, terhesgondozás legszükségesebb esete stb.) képezhet.

Fenti naptól a leletkiadás szünetel.

Az előjegyzett betegeket haladéktalanul értesíteni kell.

A sürgősséget osztályvezető főorvos szakmai döntési kompetenciájába és felelősségébe utalom.

Győr, 2020. március 15.

Dr. Tamás László János sk.

főigazgató főorvos

Tüdőgondozói megjegyzés: A tüdődaganat irányában történő kivizsgálás a nem halasztható esetek közé tartozik, természetesen, az ilyen panaszok miatt beutalt betegeket a Tüdőgondozóban ellátjuk.


Kisalföld_20160409

A Tüdőgondozó betegrendelése 2013. április 8.-tól a Vasvári Pál u. 2-4. alatti Központi Kórház épületében folytatódik.

Az új rendelők a C-3 épület földszintjén találhatók.

A TÜDŐSZŰRÉS HELYSZÍNE 2014. SZEPTEMBER 1-TŐL:

9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. B épület 1. emelet

(Radiológiai osztály 2. folyosó)


Az intézmény rövid története

Több évtizedes küzdelem után 1932-ben nyílt meg Győrben a tüdőbeteg gondozó, köszönhetően Dr. Kovácsics Sándor egyetemi magántanár, városi tisztifőorvos szervező munkájának. Kezdetben a tbc_s betegek gyógyítása, a továbbfertőzés megakadályozása,a betegek támogatása volt a feladat. Az 1950-es évek elején kezdődött- átvilágítással és tuberkulin szűréssel- a lakosság „reprezentatív átszűrése” majd 1958-tól gépkocsival kiszállított röntgen készülék segítségével a vidéki szűrés, ekkor már Megyei Tüdőgondozó Intézetként. 1970-ben a Megyei Kórházhoz integrálták az addig önálló tüdőgondozót és a szűrőszolgálatot. Az integráció 1999-ben vált teljessé, a gondozó beköltöztetésével a Megyei Oktató Kórház Zrínyi utcai telephelyére, ahol a Pulmonológiai Osztály közelségével az addig is jó kapcsolat még szorosabbá válhatott. Feladatunk Győr és környéke felnőtt pulmonológiai járóbetegeinek ellátása és gondozása.


C3 épületA betegrendelések előjegyzés alapján működnek.

Bejelentkezni telefonon a 96-418244/4106 melléken vagy személyesen lehet.

Beutaló szükséges.

Betegfelvétel legkésőbb a rendelés vége előtt fél órával lehetséges.

Városi és vidéki rendelés:

Rendel: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
dr. Czompó Márta – Gondozóvezető főorvos 1200 – 1600 1300 – 1800 800 – 1300 730 – 1300
dr. Kónya Melinda – adjunktus 800 – 1200 730 – 1300 1300 – 1800 800 – 1400
dr. Walcz Erzsébet – főorvos 1300 – 1800 800 – 1300 730 – 1300 800 – 1400
dr. Potyó Katalin Borbála – szakorvos 800 – 1200 730 – 1300 1300 – 1800 1300 – 1800
dr. Kamil Atif George – adjunktus 1400 – 1800
dr. Szalai Zsuzsanna – Osztályvezető főorvos 1000 – 1200

Korányi Vándorserleg 2008Korányi Vándorserleg – 2008

Korányi Vándorserleg az Intézményben.

2007. évi szakmai munkája, eredményei alapján Győr‐Moson‐Sopron Megye pulmonológiai intézetének ítélték az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet által 1971‐ben alapított Korányi Vándorserleget. Minden évben az országos szakfőorvosi értekezleten kerül átadásra az ezüst serleg. Első ízben 1987‐ben részesültünk az elismerésben, ekkor az önálló Pulmonológiai Osztály újjászerveződése volt a kitüntetés alapja.

Tovább …


MagyarTüdőgondozóHálózat-Örökség5002014. decemberében a Magyar tüdőgondozói hálózat Magyar Örökség díjat kapott. Elismerése ez annak a több évtizedes áldozatos munkának, amellyel Magyarországon a huszadik század második felében felszámoltuk a tuberkulózist, mint népbetegséget.

A díjazottak, így a tüdőgondozói hálózat bekerül a Magyarok Könyvébe.

Tovább …