Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pulmonológiai Gondozó

Dr. Tóth Magdolna (1937-2023)

Dr. Tóth Magdolna (1937-2023)Dr. Tóth Magdolna a Kazinczy Gimnáziumi érettségi után a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett 1961-ben. Az egyetem elvégzése után 2 éven át a Soproni Városi Kórház tüdőosztályán dolgozott segédorvosként, majd 1970-ig Mátraházai Állami Tüdőgyógyintézetben, ahol 1965-ben szerzett tüdőgyógyászatból szakképesítést.

1970-ben került vissza Győrbe a Megyei Kórház Tüdőgyógyászati osztályára, ahol 1971-től alorvos majd 1976-tól adjunktusként dolgozott. A tüdőosztály megszüntetése után 1978-tól a III. Belgyógyászati osztály Pulmonológiai részlegén adjunktus, majd 1982-től főorvosi kinevezést kapott.

1987-ben az Ő kitartó munkája eredményeként ismét önálló tüdőgyógyászati osztály alakult, melynek 1987-től 2003-ig, nyugdíjazásáig volt a vezetője.

Nyugdíj mellett továbbra is dolgozott az osztály szakambulanciáján, 2006-ig, amikor meghívást kapott a komáromi Tüdőgondozóban való munkára, ahol 2011-ig rendelt a szakrendelőben.

2011-től visszatért Győrbe és a Tüdőgondozóban heti 2 napon a szakrendelésen dolgozott, 2018-ig, amikor végleg nyugállományba vonult.

Tagja volt a Tüdőgyógyász Társaságnak, az Allergológiai és Klinikai Immunológiai társaságnak.

Munkássága alatt számos szakmai konferencián tartott színvonalas előadást. Az orvosi Hetilapban több cikke jelent meg, melyek közül a legjelentősebb a Haemocromatosis familiáris előfordulásáról megjelent cikk volt.

Egész élete során a betegeiért dolgozott, legjobb tudással, hatalmas empátiával és odaadással végezte mindig a munkáját mind az osztályvezetés alatt, majd a szakrendelésen is. 81 éves koráig volt aktív tagja közösségünknek, de ezután is rendszeresen látogatott bennünket és szakmai tudásával is támogatott.

Sokunknak volt tanítómesetere az évek alatt, akik nagy hálával és tisztelettel gondolunk a ránk fordított figyelmére és hasznos tanításaira. Megtanította a betegek iránti tiszteletet, a munkánk szeretetét és az alázatot.

Betegei is tisztelték és szerették.

Rövid betegség után 2023. március 10.-én hunyt el.

Halála mindenkit megrendít, aki ismerte és szerette őt, távozása hatalmas űrt hagy maga után a győri tüdőgyógyászatban.

Emlékét szívünkben őrizzük

A Pulmonológiai Gondozó és a Pulmonológiai Osztály munkatársai