Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pulmonológiai Gondozó

Jogi állásfoglalás

A tüdőszűrés jogi szabályozásával kapcsolatban felmerülő kérdések

1. Kötelező lakosságszűrés magas tbc incidencia miatt

Továbbra is érvényes a 18/1998 (VI.3.) NM rendelet. alapján azokon a területeken 30 éves kor felett a kötelező, évenkénti mellkas röntgen vizsgálattal történő tüdőszűrés, ahol a megelőző évben a tbc incidencia meghaladta a 25/100 000 értéket. Ezt a kötelező szűrést a megelőző évi epidemiológiai adatok tükrében a regionális tisztiorvos rendeli el. A terület kiterjedésének a meghatározása a tisztiorvos jogköre. A szűrés behívásra történik, nem szükséges beutaló hozzá. Ez a szűrés értelemszerűen térítésmentes.

2. Kontaktszűrés

Elrendelheti a tüdőszűrést a háziorvos, vagy a tüdőgondozó szakorvosa is abban az esetben, ha fertőző tbc gyanúja, vagy lehetősége áll fenn (pl. kontakt szűrés). Ez a szűrő vizsgálat is térítésmentes.

3. Ajánlott, korcsoportos tüdőszűrés

A 36/2008 (IX.23.) EüM rendelet rendelkezik arról, hogy azokon a területeken, ahol a tbc incidencia mértéke miatt a tisztiorvos nem rendeli el a kötelező tüdőszűrést, ott a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997 (XII.18.) NM rendelet 4§-a [az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról] g pontja alapján “a mellkas szűrő vizsgálat (tüdőszűrés) végzése a területileg illetékes tüdőszűrőállomások, valamint a területi mozgó szakorvosi szolgálat feladatkörébe tartozik”. A rendelet melléklete határozza meg 40 éves kor feletti korcsoportot. Ez azt jelenti, hogy évente egy alkalommal jogosult a 40 éves kor feletti biztosított igénybe venni az ajánlott tüdőszűrést.

A szűrés behívásra történik. A behívót a területi tüdőgondozók küldik ki megfelelő címlista alapján a 40 év feletti lakosoknak. A behívó az adott évben érvényes akkor is, ha az azon szereplő időpontban a lakos nem tud megjelenni. A behívásra történő tüdőszűréshez nem szükséges külön beutaló, azt a behívó, illetve a behívás ténye helyettesíti.

4. Kinek a kötelessége a címlista biztosítása?

A szűrővizsgálatok megszervezése az ÁNTSZ kompetenciája. Ezért az egy évesnél nem régebbi lakossági címlistát a tüdőszűrőállomásoknak a területi ÁNTSZ-től kell igényelniük. A behívók megszövegezése, megcímzése és kiküldése már a tüdőszűrő feladata. A behívás költségét a tüdőszűrőállomások, illetve azok fenntartója külön nem számolhatja el, az része a jelenleg folyósított bázis finanszírozásnak.

5. Részt vehet e valaki behívó nélkül tüdőszűrésen 40 éves kor felett (magas tbc incidenciájú területeken 30 éves kor felett)?

Ha az illető 40 (30) év feletti és hitelt érdemlően bizonyítani tudja (pl. lakcímkártya), hogy az adott tüdőszűrő területen lakik, s valamilyen adminisztratív hiba miatt nem kapott értesítőt, akkor ugyanolyan jogokkal megilleti a térítésmentes tüdőszűrés, mint akik kaptak behívót. Ha állandó lakóhelye más tüdőszűrő területén van, de hitelt érdemlően bizonyítani tudja az illető , hogy tartósan tartózkodik az adott területen (pl. tanul, munkát végez, családtagként költözött tartósan a területre), akkor is megilleti a térítésmentes tüdőszűrés. Ezekben az esetekben a behívó kártyának megfelelő lapot állít ki a tüdőszűrő és ez
képezi a “beutalót”.

Ha idősebb ugyan 40 (30) évesnél, de a fentieket nem tudja igazolni, akkor a saját területén illeti meg a térítésmentes szűrés joga. Ilyen esetekben is elvégezhető a tüdőszűrés, de már nem térítésmentesen, hanem a megállapított térítési díj ellenében. Utóbbi esetben is kiállít a tüdőszűrő egy kartont, amelyen megjelöli a szűrés ténye mellett a páciens adatait és értesítik a lakóhely szerinti területi tüdőszűrőállomást a szűrés tényéről. Indokolt, hogy átküldjék a területi szűrő állomásnak értékelésre az elkészült felvételt, vagy átkérjék onnan a megelőzőt. Az értékelés szakmai követelménye ugyanis az, hogy a szűrő felvételt összehasonlítsák a megelőzővel. Fentiekből is látható, hogy lehetőség szerint rá kell venni a pácienst arra, hogy ott menjen el szűrésre, ahova rendszeresen járt megelőzően. A szűrés nem akut vizsgálat, várhat a következő hazalátogatásig. Költözés esetén viszont célszerű átkérni az egész EF katasztert az új lakhely szerinti tüdőszűrőállomásnak.

6. Igénybe vehető-e a tüdőszűrés 40 éves kor alatt (magas tbc incidenciájú területeken 30 éves kor alatt)?

Szakmailag nem indokolt ezekben a korcsoportokban a tüdőszűrés végzése. A kérdés arra irányul, hogy kezdeményezheti e egy 18-40 (30) éves felnőtt állampolgár szűrési célból a saját mellkas röntgen vizsgálatát? Nem, mivel szakmailag nem ajánlott és más jogszabály szerint csak orvosi beutalóval, vagy javaslatra végezhető sugárterheléssel járó vizsgálat (kivétel ez alól a foglalkozás egészségügyi okból kért szűrő vizsgálat – ld. 7.pont).

7. Tüdőszűrés foglalkozás egészségügyi okból

A foglalkozás egészségügyi szolgálat a 33/1998 (VI.24.) NM rendelet alapján a járványügyi okból kiemelt munkakörök és tevékenységek végzése esetében kérheti a tüdőszűrést 40 (30) éves kor alatt is. Ebben az esetben a tüdőszűrés térítés köteles. A díj megfizetése a munkáltató kötelessége, de ennek vizsgálata nem a tüdőszűrőállomás feladata. Ugyanakkor 40 (30) éves kor felett az éves térítésmentes tüdőszűrés negatív lelete értelemszerűen megfelel a foglalkozás egészségügyi célra is.

8. A térítési díj mértéke

A 235/2008 (IX.23) Korm.rendelet, a 284/1997 (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik az elkérhet térítési díjakról. Eszerint az OEP által a tüdőszűrésért (40060 OENO kódszámú tevékenység 586 pont, kb. 855 Ft ) a szolgáltató számára átutalt összeg az irányadó a térítési díj meghatározásánál. Eszerint tehát 855 Ft a tüdőszűrés térítési díja minden olyan esetben, amikor a vizsgálat térítés köteles.

9. Kérhető-e külön térítés a negatív leletért?

A tüdőszűrő felvétel leletezése a kettős leolvasást követően a vizsgálat szerves része. Ez benne foglaltatik a megállapított szakorvosi ténykedésben. Ez akkor is így van, ha nem készül külön leírás, hanem csak a szűrés megtörténtét regisztrálják és azt a tényt, hogy nem történt kiemelés (“negatív lelet”, vagy “kóros változás a megelőző képhez képest nem értékelhető”). Éppen ezért a lakosnak jogában áll kikérnie írásban is egy alkalommal a negatív leletet. Ezért térítési díjat csak ismételt esetben lehet kérni, ami csekély összeg lehet, “a lelet másolás díjaként” számítható fel és semmiképpen nem lehet egy újabb vizsgálat díja.

Figyelem! Az a korábbi vélemény, hogy “fertőző gümőkórban nem szenved”, ma már nem megfelelő lelet, hiszen az ajánlott tüdőszűrés nem a magas tbc incidencia, a tbc felfedezésének a céljából történik.

10. Indokolt e tüdőszűrési célból mellkas röntgen vizsgálat elvégzése 18 éves kor alatt?

Általánosan nem indokolt a 14-18 éves korosztályban tüdőszűrés végzése a tüdőgyógyászati és a gyermekgyógyászati szakmai kollégiumok állásfoglalása szerint. A tbc ugyanis ebben a korcsoportban raritás (2007-ben 14 bejelentett eset). A fertőző tbc-s betegek környezetének kontakt szűrése esetében természetesen a háziorvos, vagy a szakorvos elrendelheti a 14-18 éves korú fiatal mellkas röntgen vizsgálatát is szűrési célból. Ugyancsak elrendelheti az ÁNTSZ kellő indokkal fiatalok zárt közösségének (kollégiumok, iskolai osztályok) a tüdőszűrését. Ezekben az esetekben a szűrés térítésmentes. A beutalást az ÁNTSZ elrendelése jelenti, tehát nem kell személyenkénti beutaló.

Vannak olyan egyedi esetek, amikor 14-18 éves korú fiatal olyan munkakört kíván betölteni, vagy olyan tevékenységet kíván folytatni, ami a 33/1998 NM rendelet alapján járványügyi érdekből kiemelt munkakör (pl. dada, élelmiszer kiszolgálás). A jogszabályban szereplő munkakör betöltéséhez szükséges szűrővizsgálatot a foglalkozás egészségügyi szolgálat orvosának a beutalója alapján el kell végezni. Ez esetben a vizsgálat térítés köteles.

Figyelem! A szülő (törvényes képviselő) írásbeli hozzájárulása is szükséges 14-18 éves kor között a sugárterheléssel járó szűrő vizsgálat elvégzéséhez!

Dr Kovács Gábor

Országos Tüdőgyógyász Szakfőorvos

2008. december 6.-án.